Kategorije
Calendar
« Maj 2009 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
besplatna obuka iz knjigovodstva - trgovacka knjiga ( TK )
jelence | 05 Maj, 2009 16:42

 

Kako se vrse knjizenja u trgovackoj knjizi ?

 

 AZURNA ZAKONSKA REGULATIVA I PITANJA I ODGOVORI PREBACENI SU NA FORUM WWW.ASEKONOMIJA.COM

 

Evo nekoliko pravila popunjavanja TK :

Knjizenja  nabavke i prodaje robe vrše se na sledeći način:


- kolona (1) - upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja.Obicno se ovaj broj vezuje za broj kalkulacije kao i za broj u PK1 knjizi;


- kolona(2) - upisuje se datum knjiženja;


- kolona(3)  - daje se opis knjiženja nabavke robe, prodaje robe i drugih promena.

Pri knjiženju nabavke robe, prodaje robe i drugih promena upisuju se naziv, broj i datum
dokumenta, a pri knjiženju nabavke robe - i naziv i sedište, odnosno ime i prebivalište
dobavljača;


- kolona(4) - upisuje se ukupna vrednost nabavljene robe po maloprodajnim cenama sa
ukalkulisanim porezom na promet proizvoda.

U kolonu 4 upisuju se i podaci o promeni cena robe usled nivelacije ili promene stope
poreza na promet proizvoda , vraćanja robe, otpisa robe, rashoda robe (kalo, rastur, lom i
kvar) i dr.
Na osnovu sačinjenog popisa, odnosno odgovarajuće knjigovodstvene isprave, za iznos
kojim se uvećava vrednost robe vrši se knjiženje kao i pri nabavci robe, a u slučaju
smanjenja vrednosti robe vrši se storniranje crvenim stornom i taj se iznos posle oduzima od zbira kolone 4;


- kolona (5) -   iznos dnevnog prometa prodate robe :

    * za robu prodatu u gotovom - na osnovu iznosa evidentiranog na kontrolnoj traci registar
      kase, i drugom dokumentu o gotovinskoj naplati prodate robe;
    * za robu koja se naplaćuje preko žiro-računa - na osnovu iznosa fakture, čekova i drugih
      dokumenata o prodaji robe.

Razlika zbira između kolone 4 i kolone 5 predstavlja iznos vrednosti robe na zalihama u
prodajnom objektu ili drugom prodajnom mestu;


- kolona (6) - datum uplate gotovine na žiro-račun;
- kolona (7) -  iznos uplaćene gotovine na žiro-račun.



U nasem konkretnom slucaju , na strani Zaduzenje knjizimo iznos od 3660.00 dinara.

Ako bi prodali svu robu odjedanput , na strani Razduzenje bi knjizili istih tih 3660.00 dinara.

Trgovac na malo dužan je da trgovačku knjigu i dokumentaciju na osnovu koje se
evidentira nabavka i prodaja robe drži u prodajnom objektu ili drugom prodajnom mestu.

Za uredno i ažurno vođenje trgovačke knjige i  za obezbeđenje njene dostupnosti odgovorno je lice koje se zadužuje robom , kao sto je sef  radnje , vlasnik radnje i sl.
Trgovac na malo overava povezanu trgovačku knjigu i numeriše stranice rednim brojevima
pre unošenja podataka.
Ako se trgovačka knjiga vodi preko računara, odštampani listovi moraju biti numerisani i
overeni.

U vezi ovoga se stalno postavlja pitanje - sta se radi u praksi ? U praksi nemate obavezu vodjenja TK i rucno i kompjuterski , vec birate jedno od ta dva. Medjutim , najsigurnije je otici do terenskih inspektora zaduzenih za vas trgovinski objekat i pitati ( ili pitate nekoga ko se bavi istom delatnoscu na istoj opstini ).

Knjiženje u trgovačkoj knjizi vrši se na osnovu verodostojnih knjigovodstvenih isprava kao sto su : fakture, dostavnice, prijemnice,itd.

Znaci , prvo se radi kalkulacija prodajne cene na osnovu verodostojne dokumentacije ( prvenstveno : dobijena faktura ) , a tek se posle toga popunjava TK.

Nabavljena roba ne može se staviti u prodaju pre evidentiranja u trgovačkoj knjizi.
Trgovac na malo u trgovačkoj knjizi posebno evidentira uplatu na žiro-račun gotovog novca ostvarenog dnevnim prometom po bilo kom osnovu.

U trgovačkoj knjizi vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na sledeću stranu kao donos sa prethodne strane.

 #